Trung tam GDNN-GDTX Vo Nhai

 Thực hiện quyết định số 2140/QĐ-UBND, ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Quyết định thành lập Trung tâm GDNN-GDTX  trực thuộc UBND huyện Võ Nhai thì từ ngày 01/9/2016 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trung tâm là Trung tâm dạy nghề huyện Võ Nhai và Trung tâm GDTX huyện Võ Nhai. Cùng với  quyết định thành lập UBND huyện đã ra quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Võ Nhai cũng được ban hành. Theo đó Trung tâm có 01 giám đốc là Thạc sỹ, Giáo viên trung học cao cấp Nguyễn Hồng Thái và 2 phó giám đốc là ông Hạc Xuân Toán và ông Ma Văn Son. Về cơ cấu tổ chức Trung tâm có 05 tổ  gồm các tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ hành chính - tổng hợp; Tổ giáo vụ; Tổ giáo dục thường xuyên; Tổ giáo dục nghề nghiệp - ngoại ngữ và tin học; Tổ sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

Trung tâm có các nhiệm vụ và quyên han sau:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

a) Tham gia chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo đề nghị của các xã trên địa bàn huyện;

b) Thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

c) Tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch hàng năm của đơn vị, đáp ứng nhu cầu người học;

2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với sở giáo dục và đào tạo, UBND huyện việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

3. Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; liên kết đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và hỗ trợ đào tạo chương trình cao đẳng, đại học theo quy định.

4. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác phục vụ học tập.

5. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

6. Tổ chức đào tạo đối với các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo quy định sau đây: tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông;

7. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.

8. Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học; tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp.

9. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

11. Tham mưu cho UBND huyện về tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; tổ chức cho nhà giáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề; hàng năm tổ chức cho nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia học tập kinh nghiệm .

12. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.

13. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

14. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

15. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

16. Có cơ chế để người học, nhà giáo và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo nghề nghiệp.

17. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó Trung tâm cũng thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp cụ thể như:

1. Được phép đào tạo các nghề ở trình độ sơ cấp và chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thị trường lao động để kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo của Trung tâm. Ngoài ra Trung tâm có nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ để tạo môi trường cho học viên học tại Trung tâm được thường xuyên thực hành nghề nghiệp góp phần xây dựng sự phát triển bền vững của Trung tâm.

 2. Chương trình và giáo trình đào tạo

Căn cứ vào quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo trình độ sơ cấp để sử dụng làm chương trình đào tạo của Trung tâm.

Thường xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ.

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trung tâm. Giáo trình đào tạo phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực theo quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về quan hệ giữa Trung tâm với các tô chức xã hội Quy chế tổ chức và hoạt động quy định:

1. Thực hiện liên kết với các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các cơ sở đào tạo khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh tham quan, thực tập, thực hành sản xuất, ứng dụng công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất.

2. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

3. Phối hợp với các cơ sở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều kiện để người học tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Phối hợp với chính quyền địa phương các xã, Thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Sự thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Võ Nhai hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập hơn nữa cho nhân dân và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai nói riêng và các huyện lân cận nói chung, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.

 

Tác giả: admin
Nguồn: ttgdtxvonhai.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414