Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Số: 114/BC-GDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Võ Nhai, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện hướng dẫn số 767/SGDĐT- GDTX, ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Sở GD & ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2018 - 2019.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

A. Đánh giá hoạt động năm học 2018 - 2019

I. Đánh giá chung

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động TB&XH tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Võ Nhai, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Võ Nhai.

- Có sự quyết tâm vượt khó, khắc phục khó khăn, chăm chỉ học tập của học sinh, học viên học tại trung tâm GDNN - GDTX huyện Võ Nhai.

- Việc thực hiện nhiệm vụ năm học có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể, có văn bản hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm có đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đều là tấm gương để học sinh noi theo.

- Trung tâm đã xây dựng được quy chế, kế hoạch làm việc khoa học đổi mới phương pháp làm việc, cụ thể hoá công việc cho từng cá nhân. Đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội được chú trọng nên đã đem lại hiệu quả nhất định trong việc giáo dục học sinh.

- Đa số các em học sinh ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập, chấp hành tốt nội quy trường lớp.

- Duy trì nề nếp hoạt động của tập thể và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua.

- Đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả cao.

2. Khó khăn:

- Công tác tuyển sinh khối GDTX-THPT gặp nhiều khó khăn, không tuyển đủ học sinh vào khối 10 theo chỉ tiêu, vì điểm sàn vào các trường phổ thông trên địa bàn quá thấp, các trường phổ thông cũng tuyển chưa đủ chỉ tiêu.

- Số lượng học sinh vào học tại Trung tâm hầu hết là các học sinh không đủ điều kiện vào các trường công lập, học viên là cán bộ cấp xã nghỉ học đã lâu, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ở vùng sâu vùng xa của huyện, chất lượng đầu vào thấp nên công tác giảng dạy, học tập cũng gặp nhiều khó khăn nhất định.

- Các Trung tâm học tập cộng đồng hầu hết chưa có cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu, các Trung tâm HTCĐ chưa vào cuộc trong việc thực hiện điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX mở các lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu người học trên địa bàn.

- Phần lớn cán bộ giáo viên đều nhà ở xa Trung tâm và có con nhỏ nên gặp nhiều khó khăn vất vả trong đi lại công tác.

- Trang thiết bị các lớp học, bàn làm việc của CBGV, bàn ghế học sinh thiếu thốn. Thiết bị dạy học cũ, hết hạn sử dụng và chưa được bổ sung.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

1. Những kết quả đã đạt được:

* Quy mô phát triển:

- Tổng số lớp: 36 Lớp.

- Tổng số học sinh, học viên: 1.023

Chia ra:

- Khối GDTXTHPT: 05 lớp; 50 học sinh

Trong đó:

Khối 10 : 02 lớp; 27 học sinh.

Khối 11 : 01 lớp; 08 học sinh.

Khối 12 : 02 lớp; 15 học sinh.

- Hỗ trợ đào tạo: 02 lớp; 94 học viên.

Trong đó:

+ Đại học Quản lý kinh tế: 01 lớp; 56 học viên

+ Đại học Luật: 01 lớp; 38 học viên

- Liên kết đào tạo: 05 lớp; 159 học viên

Trong đó:

+ Kế toán doanh nghiệp: 01 lớp; 43 hv

+ Nghiệp vụ NHKS: 02 lớp; 78 hv

+ Kỹ thuật SC và lắp ráp máy tính: 01 lớp; 20 hv

+ Sửa chữa ô tô: 01 lớp; 18 hv.

- Khối dạy nghề PT: 24 lớp; 720 học sinh.

Trong đó:

+ Dạy nghề phổ thông THPT: 01 lớp; 08 học sinh.

+ Dạy nghề phổ thông THCS: 23 lớp; 712 học sinh.

a. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên. Khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự học của học viên.

Trung tâm đã thực hiện dạy lồng ghép các nội dung về môi trường, giáo dục pháp luật… trong các môn học.

Tích cực giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, các hoạt động giáo dục cho học sinh THPT hệ GDTX tại Trung tâm.

- Trung tâm đã tham mưu với UBND Huyện trong việc đề ra chính sách, cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm; tăng cường nguồn lực ủng hộ từ địa phương để xây dựng cơ sở vật chất; tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương để phát triển Trung tâm theo hướng đa dạng hoá các loại hình học tập.

- Trung tâm đã huy động cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhằm tiếp nhận mọi học viên có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT với phương châm là nơi đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi đối tượng

- Tiếp tục mở và duy trì các lớp học theo chương trình GDTX cấp THPT nhằm nâng cao trình độ văn hóa của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, người lao động. Lớp 12A2, 11A2.

Hạn chế: Công tác tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch được giao, do một số học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, không có nhu cầu đi học mà xin đi làm, để giải quyết khó khăn cho bản thân và gia đình. Mặt khác từ khi Trung tâm GDTX được sáp nhập và chuyển về huyện quản lý thì đối tượng học sinh học văn hóa không được tiếp tục hưởng các chế độ chính sách cho học sinh như trước. Đó cũng là lý do lớp gây khó khăn trong công tác tuyển sinh của Trung tâm.

b. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn

* Đổi mới công tác quản lý

- Đã chỉ đạo và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của đơn vị, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định nề nếp hoạt động của Trung tâm. 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Trung tâm, các đoàn thể, các tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân đã xây dựng kế hoạch hoạt động, bám sát nhiệm vụ năm học, tình hình đơn vị và các chủ trương của ngành của địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đã đề ra, có đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức, cá nhân.

- Các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ để có biện pháp nhắc nhở kịp thời những việc thực hiện chưa tốt. Nâng cao hiệu quả của buổi sinh hoạt tổ chuyên môn – chú trọng bàn về công tác chuyên môn, xây dựng nội dung sinh hoạt tổ bám sát các hoạt động của trung tâm, thực hiện nghiêm túc những quy định về chuyên môn.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của đơn vị. Có kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, sửa chữa máy tính, máy chiếu, cải tạo cảnh quan trung tâm.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình GDTX cấp THPT theo phân phối chương trình chi tiết đối với chương trình GDTX cấp THPT do Sở GD&DDT đã xây dựng, đã được Giám đốc chỉ đạo tại công văn số 4677/SGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 12 năm 2011. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, triển khai những đổi mới trong chương trình, những sửa đổi trong quy định đánh giá xếp loại học sinh tới CBGV và học sinh; những đổi mới trong thi TN THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Xây dựng kế hoạch phổ biến tới CBGV, HS và phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học.

* Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX cấp THPT

- Đã triển khai đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện của Trung tâm và đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Gắn với trách nhiệm quản lý của Ban GĐ, tổ trưởng, GVCN, GV bộ môn.

- Đã thực thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn đã đi sâu vào vấn đề cụ thể, thiết thực của tổ như: Trao đổi rút kinh nghiệm giờ dạy, thảo luận giải pháp dạy học những nội dung kiến thức dài và khó; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao vai trò trong quản lý, tư vấn tâm lý, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/Tháng. Triển khai, hướng dẫn giáo viên tiếp cận công văn 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên, tham khảo chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy và thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên theo hướng đổi mới.

- Việc đánh giá xếp loại học sinh đã thực hiện nghiêm túc theo thông tư 26, đã khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

- Thực hiện việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong Trung tâm được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 68/BGDĐT- GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT.

- Giáo viên đã tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai cho giáo viên soạn bài giảng điện tử E-learning cho học sinh học theo chương trình từ xa.

* Công tác sinh hoạt chuyên môn

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các trung tâm. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

Các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ để có biện pháp nhắc nhở kịp thời những việc thực hiện chưa tốt. Nâng cao hiệu quả của buổi sinh hoạt tổ chuyên môn - chú trọng bàn về công tác chuyên môn, xây dựng nội dung sinh hoạt tổ bám sát các hoạt động của trung tâm, thực hiện nghiêm túc những quy định về chuyên môn.

* Công tác hỗ trợ các Trung tâm HTCĐ

Trung tâm GDTX huyện Võ Nhai đã tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ bằng cách phân công giáo viên của Trung tâm trực tiếp phụ trách các TTHTCĐ xã để tư vấn, hỗ trợ điều tra nhu cầu học tập của nhân dân địa phương. Hình thành mạng lưới giáo dục không chính quy, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sức khỏe và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương.

Trung tâm liên tục phối hợp với các Trung tâm HTCĐ các xã mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về khoa học kỹ thuật như chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc gia súc, gia cầm…

* Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp

Trong các giờ giáo dục ngoại khóa Trung tâm đã đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy nhằm giúp thanh niên, học sinh và người lao động có được nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

* Thực hiện chương trình GDTX cấp THPT

Trung tâm GDNN-GDTX Võ Nhai đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết đối với chương trình GDTX cấp THPT một cách linh hoạt phù hợp với mục tiêu và khung thời gian của chương trình (Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và điều kiện thực tế của mỗi trung tâm), phân phối chương trình mà Sở GDĐT đã xây dựng trên cơ sở đảm bảo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GDĐT; chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho học viên có học lực yếu, kém và tổ chức ôn tập cho học viên các lớp cuối cấp; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học của trung tâm.

- Thường xuyên phụ đạo, bồi dưỡng học sinh yếu do chất lượng đầu vào học sinh thấp.

- Đã triển khai đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện của Trung tâm và đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Gắn với trách nhiệm quản lý của Ban GĐ, tổ trưởng, GVCN, GV bộ môn.

- Đã thực hiện việc đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học viên, đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá. Đánh giá việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nội dung dạy học kiểm tra gắn với các vấn đề thực tiễn để học sinh bày tỏ được quan điểm của cá nhân. Thi học kỳ I đã tổ chức thi tập trung, tạo điều kiện cho học sinh làm quen với hình thức thi tốt nghiệp.

* Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên. Khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự học của học viên.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên và học sinh theo Thông tư 26/2014/TT- BGDĐT, ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD&ĐT "V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo chương trình GDTX cấp THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Tích cực đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tăng cường tổ chức các hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học (thực hiện theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT).

Quản lý tốt SGK, sách tham khảo và đồ dùng, thiết bị dạy học đồng thời đưa vào sử dụng có hiệu quả trong giảng dạy (100% giáo viên biết sử dụng giáo án điện tử để lên lớp; sử dụng đồ dùng dạy học tối đa trong các giờ có thiết bị...). Do điều kiện Trung tâm chưa có phòng học bộ môn, phòng thực hành nên hiệu quả của việc dạy thực hành cho học sinh chưa cao.

100% giáo viên được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và học tập trong các trường sư phạm phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tham gia đầy đủ và áp dụng có có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng vào giảng dạy.

Đã sử dụng ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Thường xuyên trao đổi thông tin, xây dựng câu hỏi, bài tập, đề thi,…theo trang website của Bộ. Đã đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên (theo diễn đàn trên mạng: http://danhgia.truonghoc.edu.vn)

* Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, học viên

Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, cho điểm học viên đảm bảo nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan, công bằng và đúng quy chế, coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học viên. Đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá, kết hợp đánh giá cho điểm với đánh giá bằng nhận xét. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận. Kết hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; đối với các môn khoa học xã hội, nội dung kiểm tra đánh giá gắn với các vấn đề thời sự để học viên được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình.

- Triển khai những đổi mới trong chương trình, những sửa đổi trong quy định đánh giá xếp loại học sinh tới CBGV và học sinh; những đổi mới trong thi TN THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Xây dựng kế hoạch Phổ biến tới CBGV, HS và phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học.

* Kết quả hai mặt giáo dục năm học 2018-2019

- Số học sinh, học viên: 50

 

 

 

 

HỌC LỰC

TT

Lớp

Tổng số

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

01

10A1

17

 

05

29,4

12

70,6

 

 

02

10A2

10

 

 

0

0

10

100

 

 

 

 

03

11A

08

 

 

03

37,5

05

62,5

 

 

 

 

04

12A1

07

 

 

04

57,1

03

42,9

 

 

 

 

05

12A2

08

 

 

05

62,5

03

37,5

 

 

 

 

Tổng

50

 

 

17

34,0

33

66,0

 

 

 

 

 

HẠNH KIỂM

TT

Lớp

Tổng số

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

01

10A1

17

10

58,8

04

23,6

03

17,6

 

 

02

10A2

10

06

60,0

04

40,0

0

0

 

 

 

 

03

11A

08

06

75,0

02

25,0

0

0

 

 

 

 

04

12A1

07

05

71,4

02

18,6

0

0

 

 

 

 

05

12A2

08

06

75,0

02

25,0

0

0

 

 

 

 

Tổng

50

33

66,0

14

28,0

03

6,0

 

 

 

 

 

* Công tác ứng dụng CNTT

Trung tâm đã tích cực tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ. Cán bộ quản lý, giáo viên và học viên tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên.

- Giáo viên đã tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi giáo viên đều tích cực sử dụng giáo án Powerpoint trong giảng dạy.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của đơn vị. Có kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, sửa chữa máy tính, máy chiếu, cải tạo cảnh quan trung tâm.

Thường xuyên cập nhật số liệu vào hệ thống EMIS theo hướng dẫn chung của Bộ GDĐT đúng tiến độ và chính xác.

*Công tác hỗ trợ các Trung tâm HTCĐ

Trung tâm GDTX huyện Võ Nhai đã tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ bằng cách phân công giáo viên của Trung tâm trực tiếp phụ trách các TTHTCĐ xã để tư vấn, hỗ trợ điều tra nhu cầu học tập của nhân dân địa phương. Hình thành mạng lưới giáo dục không chính quy, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sức khỏe và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương.

Trung tâm liên tục phối hợp với các Trung tâm HTCĐ các xã mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về khoa học kỹ thuật như chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc gia súc, gia cầm…

c. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác trong Trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: các hoạt động về nguồn, nói chuyện truyền thống, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, các đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20”, chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ... Đặc biệt, trong những năm gần đây, tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện, học làm người có ích,... Tổ chức, hướng dẫn, vận động, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao...

d. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

Trung tâm GDNN-GDTX Võ Nhai đã phối hợp với phòng GDĐT Võ Nhai tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán, huy động giáo viên giỏi từ các trường làm cộng tác viên; đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị ứng dụng CNTT để tổ chức bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả.

Hiện nay Trung tâm đã được đầu tư phòng họp trực tuyến để làm tốt công tác hướng dẫn bồi dưỡng từ xa.

Cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm tích cực, chủ động trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Số lượng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn của Trung tâm ngày càng cao. Hiện nay Trung tâm có 2/3 CBQL có trình độ thạc sĩ; 8/19 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

2. Bài học kinh nghiệm

Để Trung tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành sứ mệnh đòi hỏi phải có sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể trong tất cả mọi hoạt động. Mọi thành viên trong Trung tâm phải coi trọng công tác xây dựng đoàn kết nội bộ, cán bộ quản lý phải có khả năng quy tụ đội ngũ. Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm phải được tập thể quan tâm, đóng góp, xây dựng và quyết tâm thực hiện. Công tác kiểm tra nội bộ trường học phải được coi trọng, thực hiện xuyên suốt trong năm học, biến công tác kiểm tra thành tự kiểm tra đánh giá một cách tích cực. Cần phải nuôi dưỡng khát khao được khẳng định và khát vọng vươn lên của mọi thành viên trong nhà trường. Mỗi nhà giáo phải nhận thức rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực thi và phát huy, đồng thời tăng cường mối liên hệ trách nhiệm của bản thân với cá nhân, bộ phận, tổ chức trong Trung tâm để thực hiện mục tiêu chung của Trung tâm.

III. Kết luận chung

Có thể nói năm học 2018 - 2019, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của Đảng.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có sự tiến bộ rõ nét, ngày càng có tinh thần trách nhiệm cao. Trung t©m luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể.

Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đã xây dựng, tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Từ những kinh nghiệm và những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 - 2019, tập thể Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai sang năm học 2019-2020 sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

B. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

Trên cơ sở hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai đã thực hiện trong năm học 2018-2019. Qua đó phát huy những mặt tích cực đã làm được và khắc phục những hạn chế. Nay, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai lập kế hoạch tổng thể trọng tâm như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng và nhận thức trong cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh để duy trì tốt việc thực hiện nề nếp kỉ cương trong đơn vị.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn: Công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch, tiến độ chương trình, quản lý hồ sơ, kiểm tra, dự giờ, tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế chuyên môn và hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên và của Bộ GD&ĐT.

- Cải tiến phương pháp dạy học: vận dụng tốt phương pháp nêu vấn đề kết hợp phương pháp hỏi đáp, phương pháp tích hợp và các phương pháp cổ truyền trong quá trình giảng dạy và học tập. Đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy đối với tất cả các môn học. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên và học sinh. Từ đó nâng cao hiệu quả đào tạo, thu hút học sinh vào học tại Trung tâm.

- Đổi mới mục tiêu đào tạo, nội dung giáo trình: Thực hiện giảng dạy theo SGK mới lớp 10, 11, 12 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thực hiện phân phối chương trình lớp 10, 11, 12 theo quy định của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

- Tham gia đầy đủ và áp dụng có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng vào bài giảng.

- Thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế các kì thi.

- Tăng cường kiểm tra toàn diện về công tác chuyên môn, công tác thi đua, công tác quản lí tài chính. Chú trọng thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra tại đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Không ngừng đẩy mạnh việc giáo dục nhân cách và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

- Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đơn vị. Tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thái Nguyên phát động.

- Tăng cường quản lí chất lượng đào tạo và đầu tư xây dựng CSVC, thiết bị dạy học.

- Hỗ trợ các Trung tâm HTCĐ trong việc tổ chức các lớp chuyên đề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp tin học và chuyển giao công nghệ, từ đó góp phần giúp mô hình hoạt động của các TTHTCĐ theo hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả. Phối hợp tốt với các Trung tâm HTCĐ để mở rộng các hình thức đào tạo xuống cơ sở đáp ứng nhu cầu học tại chỗ của nhân dân.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, minh bạch tài chính, xây dựng quy chế, quy định làm cơ sở tổ chức thực hiện, công khai hiệu quả đào tạo, xây dựng tốt sự đoàn kết nội bộ.

C. Những kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị Sở GD&ĐT quan tâm, đầu tư thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập cho CBGV, học sinh.

Trên đây là kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019, qua đó định hướng cho kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai, đề nghị các cấp lãnh đạo tạo mọi điều kiện giúp đỡ để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo kế hoạch được giao.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDCN-GDTX Sở GD&ĐT (B/c);

- Lưu HC.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Ths. Nguyễn Hồng Thái

 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414