Kết quả 2 mặt giáo dục

UBND HUYỆN VÕ NHAI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HAI MẶT

Năm học 2018-2019

 

1. HỌC LỰC:50

TT

Lớp

Tổng số

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

01

10A1

17

 

05

29,4

12

70,6

 

 

02

10A2

10

 

 

0

0

10

100

 

 

 

 

03

11A

08

 

 

03

37,5

05

62,5

 

 

 

 

04

12A1

07

 

 

04

57,1

03

42,9

 

 

 

 

05

12A2

08

 

 

05

62,5

03

37,5

 

 

 

 

Tổng

50

 

 

17

34,0

33

66,0

 

 

 

 

 

2. HẠNH KIỂM:50

TT

Lớp

Tổng số

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

01

10A1

17

10

58,8

04

23,6

03

17,6

 

 

02

10A2

10

06

60,0

04

40,0

0

0

 

 

 

 

03

11A

08

06

75,0

02

25,0

0

0

 

 

 

 

04

12A1

07

05

71,4

02

18,6

0

0

 

 

 

 

05

12A2

08

06

75,0

02

25,0

0

0

 

 

 

 

Tổng

50

33

66,0

14

28,0

03

6,0

 

 

 

 

 

Võ Nhai, ngày tháng năm 2019

GIÁM ĐỐC

TỔ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nga

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414