Môn lịch sử 10

BÀI TẬP KHỐI 10

Câu 1: Máy Gienni được sang chế vào năm nào?

 1. 1754 B. 1764 C. 1767 D. 1776

Câu 2: Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu?

 1. Từ giữa những năm 60 của thế kỷ XVIII C. Từ giữa thế kỷ XVII
 2. Từ đầu thế kỷ XVII D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVII

Câu 3: Năm 1961, ở Mĩ đã diễn ra sự kiện lịch sử nào?

 1. Lincon ký sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ
 2. Lincon trúng cử tổng thống
 3. Lincon ký sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư
 4. Nội chiến bắt đầu

Câu 4: Năm 1903 đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

 1. Xuất hiện máy bay đầu tiên trên thế giới C. Xuất hiện tàu thủy đầu tiên trên thế giới
 2. Xuất hiện ô tô đầu tiên trên thế giới D. Xuất hiện tàu hỏa đầu tiên trên thế giới

Câu 5: Biểu hiện quan trọng nhất về sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc?

 1. Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa B. Xuất hiện 2 giai cấp tư sản và vô sản

C. Sự ra đời các tổ chức độc quyền D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

Câu 6: Tháng 9 năm 1870, nước Pháp đã thành lập?

 1. Nền Cộng hòa thứ ba B. Nền Cộng hòa thứ hai
 1. Nền Cộng hòa thứ năm D. Nền Cộng hòa thứ tư

Câu 7: Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì?

 1. Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ
 2. Muốn dương cao sức mạnh của Mĩ
 3. Nhằm cướp thuộc địa của Tây Ban Nha
 4. Cuba và Philippin nhờ Mĩ loại bỏ ảnh hưởng của Tây Ban Nha ở nước mình

Câu 8: “ Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu trong đấu tranh?

 1. Phong trào Hiến chương B. Khởi nghĩa Liong

C. Khởi nghĩa Soledin D. Phong trào đập phá máy móc

Câu 9: Nguyên nhân sâu xa xuất hiện Chủ nghĩa xã hội không tưởng là?

 1. Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó
 2. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập
 3. Do mâu thuẫn thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt
 4. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới

Câu 10: Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là?

 1. Hội liên hiệp lao động quốc tế B. Hội liên hiệp công nhân lao động

C. Hội liên hiệp giai cấp công nhân quốc tế D. Hội liên hiệp công nhân quốc tế

Câu 11: “Tuần lễ đẫm máu” diễn ra?

 1. Từ 20/5 đến 27/5/1871 B. Từ 22/5 đến 29/5/1971

C. Từ 23/5 đến 30/5/1971 D. Từ 21/5 đến 28/5/1971

Câu 12: Để ca ngợi tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân lao động Pari trong cuộc cách mạng 18/3/1871, Ogien Pochie đã viết bài?

 1. Mácxaye B. Quốc tế ca C. Tiến quân ca D. Tuyên ngôn độc lập

Câu 13: Quốc tế thứ nhất thành lập vào năm nào?

 1. 1864 B. 1865 C. 1866 D. 1867

Câu 14: Ngày 14/7/1889 đã diễn ra sự kiện lịch sử?

 1. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai
 2. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày bùng nổ cách mạng Pháp
 3. Quyết định lấy ngày 1/5 làm ngày Quốc tế lao động
 4. Quốc tế thứ hai giải tán

Câu 15: Năm 1895 diễn ra sự kiện lịch sử?

 1. Chọn là ngày Quốc tế lao động B. Ph. Angghen qua đời

C. Đảng công nhân Pháp được thành lập D. Quốc tế thứ hai giải tán

Câu 16: Quốc tế thứ 2 chọn ngày 1/5 là ngày Quốc tế lao động vì?

 1. Đây là ngày sinh của C.Mác
 2. Đây là ngày diễn ra cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới
 3. Đây là ngày C.Mác và Ph.Angghen thong qua tuyên ngôn của đảng cộng sản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác
 4. Đây là ngày diễn ra cuộc Tổng bãi công của công nhân Mĩ

Câu 17: Năm 1895, Lenin thống nhất các nhóm mác xít Xanh Petecbua thành 1 tổ chức chính trị lấy tên là?

 1. Liên hiệp đâu tranh giải phóng giai cấp côn nhân
 2. Liên hiệp cách mạng Nga
 3. Liên hiệp đấu tranh giải phong giai cấp công nhân Nga
 4. Liên hiệp giải phóng công nhân

Câu 18: Ngày “chủ nhật đẫm máu” trong cách mạng Nga 1905-1907 là ngày?

 1. 1/9/1905 B. 9/1/1905 C. 1/5/1905 D. 1/12/1907

Câu 19: Năm 1900 đánh dấu sự kiện lịch sử?

 1. Lenin bị bắt và bị đày đi Xibia
 2. Lenin thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga
 3. Lenin thống nhất các nhóm Macxit ở Petecbua thành Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân
 4. Lenin và các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa

Câu 20: Cuộc cách mạng Nga 1905-1907 đã dẫn tới kết quả?

 1. Chế độ Nga hoàng sụp đổ
 2. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập
 3. Chế độ Nga hoàng bị lung lay
 4. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng

Câu 21: Đỉnh cao của cuộc cách mạng Nga 1905-1907 diễn ra vào?

 1. Tháng 1 năm 1905 B. Tháng 6 năm 1905 C. Tháng 5 năm 1905 D. Tháng 12 năm 1905

Câu 22: Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian từ?

 1. 1889-1918 B. 1889-1895 C. 1889-1914 D.1889-1919

Câu 23: Từ cuối thập niên 70, tình hình công nghiệp nước Anh như thế nào?

 1. Đứng đầu thế giới B. Đứng thứ hai thế giới

C. Mất dần địa vị độc quyền D. Lạc hậu nhất châu Âu

Câu 24: Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của phong trào công nhân?

 1. Boxton B. Sicago C. Philadenphia D. Niu ooc

Câu 25: Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng năm 1905-1907 ở Nga là?

 1. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904
 2. Công nhân Xanh Petecbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống
 3. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”
 4. Nước Nga thất bại trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414