Môn toán

ÔN TẬP PHẦN NGUYÊN HÀM

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1/

2/

3/, k là hằng số khác 0

4/

5/

6/

7/

8/

 

9/

 

10/

 

11/

 

12/

 

13/

 

14/

 

15/

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM

1/Tính theo công thức

2/Phương pháp đổi biến số (đặt t)

3/Phương pháp tính nguyên hàm từng phần (đặt u=đa thức, dv là phần còn lại)

(Lưu ý: nếu có lnx thì đặt u = lnx, dv là phần còn lại)

 

BÀI TẬP

1/Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

a/ b/ c/ d/

2/Tìm

a/ b/ c/ d/

3/ Tìm hàm số y = f(x), biết rằng và f(1) = 5

4/ Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số biết F(0)= -1.

5/ Cho. Tìm nguyên hàm biết rằng .

6/ Tìm:

a/ b/ c/ d/

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1/Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

2/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

3/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

4/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

5/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

6/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

7/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D. 1

8/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

9/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

10/ Nguyên hàm của hàm số là

A. B.

C. D.

11/ Nguyên hàm của hàm số là hàm số nào trong các hàm số sau:

A.B. C. D.

12/ Nguyên hàm của hàm sốlà hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B.

C. D.

13/ Nguyên hàm của hàm sốlà hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B. C. D.

14/ Nguyên hàm của hàm sốlà hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B.

C. D.

15/ Nguyên hàm của hàm sốlà hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B.

C. D.

16/ Nguyên hàm của hàm sốlà hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B.

C. D.

Nguyên hàm của hàm sốlà hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B.

C. D.

17/ Nguyên hàm của hàm sốlà hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B.

C. D.

18/ Nguyên hàm của hàm sốlà:

A. B.

C. D.

19/ Nguyên hàm của hàm số(x>0) là hàm số nào trong các hàm số sau:

A. B.

C. D.

20/ Tính , ta có kết quả là:

A. B.

C. D.

Hết

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414