Thi đấu TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


Nguồn: ttgdtxvonhai.thainguyen.edu.vn