Công khai CSVC

Biểu mẫu 12

(Kèm theo thông tư số 36/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT

CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

BÌNH QUAN

GHI CHÚ

I

Số phòng học hiện có

06

1 lớp/1phòng

 

II

Loại phòng học

06

1 lớp/1phòng

 

1

Kiên cố

06

1 lớp/1phòng

Tính cả các lớp hỗ trợ đào tạo

2

Bán kiên cố

0

0

 

3

Phong học đa chức năng

0

0

 

4

Bình quân lớp/ phòng

 

1/1

 

5

Bình quân học sinh / lớp

302

 

Tính cả các lớp hỗ trợ đào tạo

III

Số điểm trường

01

 

 

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

3.700.4 m2

 

Tính cả các lớp hỗ trợ đào tạo

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập

1.491 m2

 

Tính cả các lớp hỗ trợ đào tạo

VI

Diện tich các phòng học

 

 

 

1

Diện tích phòng học 57,6m2

04

 

 

2

Diện tích phòng học 86,4m2

02

 

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị

0

 

 

4

Diện tích thư viện (m2)

0

 

 

5

Diện tích nhà tập đa năng (m2)

0

 

 

6

Diện tích phòng khác (m2)

0

 

 

VII

Thiết bị dậy học tối thiểu (tính theo bộ)

03

1 bộ / 01 lớp

 

1

Khối lớp 10

01

1 bộ / 01 lớp

 

2

Khối lớp 11

01

1 bộ / 01 lớp

 

3

Khối lớp 12

01

1 bộ / 01 lớp

 

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý ( m2)

0

 

 

5

Vườn hoa

0

 

 

VIII

Tổng số máy tính đang sử dụng phục vụ học tập (bộ)

35

18,4 hv/bộ

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

 

 

1

Ty vi

01

 

 

 

 

 

 

 

2

Cát xét

0

 

 

3

Đầu video/đầu đĩa

0

 

 

4

Máy chiếu đa năng

03

 

 

5

Thiết bị khác

0

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân / chỗ

X

Phong nghỉ cho học sinh bán trú

95

24

3m2/ hv

XI

Khu nội trú học sinh

 

 

 

 

XIV

 

Nhà vệ sinh

 

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học viên

Số m2/ học viên

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

0

 

 

 

 

 

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

0

0

0

0

0

 

(* Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh họt hợp vệ sinh

+

 

XVI

Nguồn điện lưới

+

 

XVII

Kết nối internet

+

 

XVIII

ỈItang thông tin điện tử (website) của Trung tâm

+

 

Tường rào xây

+

 

 

Võ Nhai, ngày 17 tháng 9 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Th.s Nguyễn Hồng Thái

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414