Công khai đội ngũ

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 36/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN VÕ NHAI NĂM HỌC 2019-2020

 

 

 

 

STT

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

 

TỔNG SỐ

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

 

 

 

GHI CHÚ

Tuyển dụng trước NĐ 116 và TD theo 116 ( Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, HĐ có thời hạn, HĐ không thời hạn

Các hợp đồng khác ( HĐ làm việc vụ việc, HĐ ngắn hạn., thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Trình độ khác

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

29

23

6

 

9

17

2

1

3

 

I

Giáo viên THPT

11

9

2

 

5

8

 

 

 

 

1

Toán

2

2

0

 

1

1

 

 

 

 

2

2

2

0

 

1

1

 

 

 

 

3

Hoá

1

0

1

 

 

1

 

 

 

 

4

Văn

2

2

0

 

1

1

 

 

 

 

5

Sử

1

0

1

 

 

1

 

 

 

 

6

Địa

1

1

0

 

1

 

 

 

 

 

7

Sinh

1

1

0

 

1

 

 

 

 

 

8

Ngoại ngữ

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

II.

Giáo viên dạy nghề

8

7

1

 

3

2

3

 

 

 

9

Nghề tin học

2

2

0

 

1

1

 

 

 

 

10

Nghề điện dân dụng

2

2

0

 

1

0

1

 

 

 

11

Nghề nông nghiệp

2

1

1

 

1

1

 

 

 

 

12

Nghề phi nông nghiệp

2

2

0

 

 

 

2

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

0

 

2

1

 

 

 

 

1

Giám đốc

1

1

0

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó giám đốc

2

2

0

 

1

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

7

4

3

 

0

4

0

0

3

 

1

Kế toán

1

1

0

 

0

1

0

0

0

 

2

Thủ quỹ- VTHC

3

3

0

 

0

3

0

0

0

 

3

Bảo vệ

2

0

2

 

0

0

0

0

2

 

4

Nhân viên vệ sinh

1

0

1

 

0

0

0

0

1

 

 

Võ Nhai, ngày 13 tháng 9 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Th.s Nguyễn Hồng Thái

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414