Biểu mẫu 16/TT 36/2017-BGDĐT

Biểu mẫu 16

  UBND HUYỆN VÕ NHAI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Ghi chú

TS

ThS

ĐH

TC

Trình độ khác

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

27

 

08

14

03

0

02

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên THPT

10

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

02

 

01

01

 

 

 

 

2

01

 

 

01

 

 

 

 

3

Hóa

01

 

 

01

 

 

 

 

4

Sử

01

 

 

01

 

 

 

 

5

Địa

01

 

01

 

 

 

 

 

6

Văn

02

 

01

01

 

 

 

 

7

Sinh

01

 

 

01

 

 

 

 

8

Ngoại ngữ

01

 

 

01

 

 

 

 

 

Giáo viên dạy nghề

08

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghề Điện dân dụng

02

 

01

 

01

 

 

 

2

Nghề Tin học

02

 

01

01

 

 

 

 

3

Nghề nông nghiệp

02

 

01

01

 

 

 

 

4

Nghề Phi nông nghiệp

02

 

 

 

02

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

03

 

 

 

 

 

 

 

1

Giám đốc

01

 

01

 

 

 

 

 

2

Phó giám đốc

02

 

01

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

06

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư, thủ quỹ

01

 

 

01

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

01

 

 

 

 

3

Nhân viên y tế

0

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên thư viện

0

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

04

 

 

02

 

 

02

 

 

 

Võ Nhai, ngày 21 tháng 10 năm 2020                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                

                                                                                                                                         Việt Hồng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414